Sign In

 • Size of property
  2000
 • Payment
  EFT, Card, Cash
 • Beds
  25

Die plaas van 2000 ha grens aan die N1 hoofweg en is ongeveer 52km noord van Louis Trichardt en 48km suid van Messina gelee op die plase Oom Jan 586 MS en Japie 574 MS. Die GPS koordinate vir die lodge is 22 grade 42’55.5”S en 29 grade 55’23.8”E. Die plaas is wildwerend omhein en het jagvrystelling vir 12 wildspesies.

AKKOMMODASIE/FASILITEITE

 • Die lodge waarin die jaggeselsskap tuisgaan, bestaan uit volledig toegeruste rondawel-tipe akkommodasie wat 25 mense kan huisves. Daar is twee 5-bed, en twee 3-bed rondawels met en-suite badkamers asook een 5-bed en twee 2-bed kamers met ‘n kommunale badkamer. Al die rondawels het lugverkoelers en/of dakwaaiers in.
 • Beddens, beddegoed en handoeke word verskaf.
 • Die lodge beskik oor ‘n volledig toegeruste onderdak– en opelug lapa en kombuisareas met stowe, mikrogolfoonde, yskaste, potte, panne, braaitoerusting, eetgerei, ens.
 • Vrieskaste en ys is beskikbaar en ‘n drankwinkel en kafee waar addisionele ys en voorraad aangekoop kan word, is 14km van die plaas af gelee.
 • ‘n Minimum bespreking van 3 jagters (of 6 mense) vir ‘n minimum van 3 dae sal aanvaar word. Indien ‘n groep kleiner is sal ‘n addisionele fooi van R500/dag vir akkommodasie gehef word.

ANDER DIENSTE EN GERIEWE

 • ‘n Skietbaan is beskikbaar waar jagters hul gewere kan instel alhoewel dit raadsaam is dat jagters dit doen voor hul op die plaas aankom. Teikens en ‘n skiettafel word voorsien.
 • Veldvoertuie waarmee jagters in die veld af- en opgelaai word en waarmee wild na die slagfasiliteite vervoer word, word verskaf en is ingesluit by die dagtarief.
 • Slagfasiliteite, ‘n vleisverwerkingskamer (met vleissaag, meule en worsstopper) en koelkamers is beskikbaar.
 • Diere wat gejag is, word gratis ontwei en afgeslag.
 •  Hier is ‘n gids wat maskers vir trofeedoeleindes kan sny. ‘n Addisionele fooi van R300 vir ramme en ooie en R500 vir koeie en bulle word vir elke masker gevra wat gesny moet word.
 • Sout vir velle en maskers is op aanvraag beskikbaar sou ‘n jagter sy vel wil saamvat.
 • ‘n Beperkte aantal houers is beskikbaar wat op die plaas gebruik kan word tydens die afslag en verwerking van vleis. Jagters moet egter hul eie houers vir die vervoer van hul karkasse en vleis saambring.
 • ‘n Gesselige kuierarea met ‘n “pooltafel”,en “dartboard”, is beskikbaar vir die jaggroep se gebruik. Daar is ook ‘n swembad om in af te koel.
 •  Hout (binne perke) word gratis verskaf vir braaidoeleindes (let wel nie vir “bonfires” nie!).
 • Hier is ook uitkykpunte vir wildbesigtiging, basiese boogjagskuilings vir boogjagters asook geweerjagskuilings vir jagters met knaldempers op hul gewere.
 • Alle geriewe, fasiliteite en dienste word op eie risko gebruik. Almal moet asseblief die vrywaringsvorms in die verband invul en teken.

JAGMETODES EN JAGREELS

 • Elke dag word verdeel in ‘n oggend- en middagsessie waartydens jagters en hul gidse in die jagveld afgelaai word vanwaar hulle dan verder jag. Alhoewel die “walk & stalk” jagmetode verkies word, mag boogjagters die boogjagskuilings en geweerjagters met knaldempers op hul gewere die geweerjagskuilings gebruik om wild voor te sit. Let wel, ‘n  Maksimum van 4 jagters kan binne ‘n sessie in die jagveld geakommodeer word.
 • Die plaas/jagbestuurder het die finale seggenkap oor die organisering van die jag, plasing van jagters en toepassing van die jagreels.
 • Geen jagter mag die jagveld betree sonder ‘n gids wat hom vergesel nie.
 • Die jaggids se verantwoordelikheid is om te help om wild op te spoor, om toe te sien dat ‘n jagter binne sy toegekende jaggebied bly, om seker te maak dat daar by die jagreels gehou word, om te help met die opspoor van gekweste wild en om die afslagwerk te behartig.
 • Dit is dus die jagter se verantwoordelikheid om self seker te maak dat sy skoot geen gevaar vir ander mense, diere of eiendom inhou nie, die wildsoort, geslag, ouderdom en trofeegehalte korrek is, die bok waarna aangele word wel gejag mag word en teen watter prys, hy gemaklik is met die afstand wat hy moet skiet en omstandighede waaronder die bok gejag word, die bok voldoen aan die vereistes wat deur die jagter gestel word en dat dit binne sy vermoe is om die bok met redelike sekerheid ‘n doodskoot te kan toedien.
 • Elke jagter en gids se jaggebied sal voor die aanvang van die jag aan hulle uitgewys word. Geen jagter of gids mag buite sy jaggebied loop of jag sonder die toestemming van die eienaar/bestuurder van die plaas nie.
 • Geen wild mag van die jagvoertuig af geskiet word nie!
 • Sekere gebiede is as ‘n nie-jagareas verklaar en jag in die areas is streng verbode. Die areas is om die jagkampe en lodge en koppies in die noord-westelike hoek van die plaas. Die gidse ken die gebied en sal dit aan die jagters uitwys indien daar onsekerheid is.
 • Om wild nie onnodig te verskrik nie, moet dieselfde dier/trop diere nie aanhoudend agtervolg word nie. Die agtervolging van ‘n dier/trop diere moet gestaak word nadat ‘n skoot afgevuur is, of sodra die dier/trop diere op die vlug geslaan het a.g.v. die jagter se teenwoordigheid. Dieselfde geweerjagskuilings word ook nie twee maal na mekaar gebruik nie. Die metodes help om die wild relatief mak te hou gedurende die jagseisoen.
 • Jagters en gidse moet nie nader storm nadat ‘n skoot afgevuur is nie. Wag eers totdat die ander diere wegbeweeg het en weer rustig geword het,of ‘n paar minute voordat daar nader beweeg word na waar die dier gestaan/geval het. Maak in die tyd seker van presies waar die dier gestaan het en rigting waarin die dier gehardloop het indien die dier nie onmiddelik val nie. Moet ook nie ‘n klomp skote aftrek op ‘n bok wat weghardloop nie of ‘n onnodige lawaai opskop tydens die jag of op die jagvoertuig nie. Hoe rustiger dit gaan hoe rustiger is die wild en verbeter jy jou kanse om sukses te behaal.
 • Nadat ‘n skoot na ‘n dier afgevuur is, moet ondersoek ingestel word om seker te maak dat die dier nie gekwes is, indien dit nie ‘n doodskoot is nie.Dit geld ook indien dit oenskynlik ‘n misskoot was. Baie sogenaamde misskote het al ‘n week of twee daarna verander in ‘n kwesskoot! Alles moontlik moet gedoen word om sekerheid oor die uiteinde van die skoot en dier se toestand te verkry. Alle skote wat geskiet word, moet aan die eienaar/bestuurder verklaar word.
 • Enige teken dat ‘n dier getref is, hetsy deur die gedrag van die dier, klank van die skoot, of indien bloed, pensmis, hare, stukkies horing of been of enige ander bewys gevind word; sal as voldoende beskou word om die dier as gekwes te klassifiseer. Die eienaar/bestuurder is die enigste persoon wat mag besluit of ‘n skoot mis of raak was.

Diere wat gekwes is, word teen volprys gefaktureer. Elke jagter word 1 misskoot gegun waarna R50 vir elke verdere misskoot gehef mag word. Na 3 misskote behou die eienaar/bestuurder die reg voor om die jagter uit die jagveld te verwyder.

Akkomodasie (per persoon per dag)Prys per dag
JagtersR500
Nie-jagtersR400
Kinders (3 tot 12 jaar)R200
Kinders onder 3 jaarGratis

Wildspryse

SpesieVroulikManlik TrofeegrootteManlik Trofeegrootte
VlakvarkR1700< 6” R1500 > 6” R2500
BosvarkR5000R3000R4000
RooibokR1500< 16” R1700> 16”  R2500
BlouwildebeesR4000< 20” R4500> 20”  R5500
KoedoeR4000< 40”  R6000> 40” R7500 + R1500/duim
WaterbokR5500< 20” R5000> 20” R7500 + R1000/duim
GemsbokGEEN< 30” R7000> 30” R10 000
ElandR8000 < 25”  R10 000> 25” R25 000
SebraR7000 R6500>180 kg R8000
Kameelperd  GEENGEENGEEN
Duiker & SteenbokR4000< 3” R3000> 3” R5000
Njala & VolstruisGEENGEENGEEN
Bobbejaan & JakkalsGratisGratisGratis

LET WEL : INDIEN WILD WAT NIE BESKIKBAAR IS OP DIE PRYSYS (GEMERK GEEN) WEL GESKIET WORD SAL DIE PRYS R30 000 WEES!

Addisionele dienstePrys
Trofeemaskers (ram & ooi)R300/masker
Trofeemaskers (bul & koei)R500/masker

BETALINGSVOORWAARDES

 • ‘n Voorlopige bespreking word sal slegs bevestig word indien ‘n  deposito van R5000 ontvang is.
 • Die balans van die verskuldigde bedrag moet vereffen word voordat die jaggroep van die plaas af vetrek, tensy reelings met die bestuurder/eienaar getref word.
 • Die jagters aanvaar volle verantwoordelikheid vir skade aan eiendom of natuur deur hulle aangerig en sal teen die vervangingswaarde vir sodanige skade aanspreeklik wees.
 • Die jaggroep betaal vir die bespreekte tyd en aantal dae wat op die plaas deurgebring word. ‘n Dag word gedefinieer as enige deel van ‘n dag wat op die plaas spandeer of gejag word (behalwe die vertrekdatum, indien daar nie gejag word nie). ‘n Jaggroep mag enige tyd van 07h00 op die dag van aankoms by die lodge inttrek en moet voor 10h00 op die dag van vetrek uit die lodge uit wees. Voor of na die gespesifiseerde tye sal ‘n ekstra dag se dagfooi per persoon gehef word.
 • Geen jag vind op Sondae plaas nie, dis ‘n rusdag vir mens en dier.
 • ‘n Jagter verbeur sy deposito indien ‘n bespreekte jag wat gefinaliseer is, gekanselleer word.
 • Alle pryse soos gekwoteer, sluit BTW in.
 • Geen onderhandelings sal oor die vasgestelde pryse op die pryslys gevoer word nie.
 • Betalings kan geskied d.m.v. kontant, internet oorbetaling of kredietkaart. ‘n Kredietkaartfasiliteit is in die lodge beskikbaar. Oorbetalings moet in die volgende rekening gemaak word : Jacques Heine T/A Bakstaan Game Lodge, Nedbank (198765), 1205891102. Stuur asb ‘n bewys van betaling ter bevestiging.
 • Die plaasbestuurder is ten alle tye in beheer van die jag en die organisering daarvan.
 • Indien ‘n jagter hom skuldig maak aan die verbreking van bogenoemde reels en voorwaardes, behou die bestuurder/eienaar die reg voor om die persoon te verbied om verder te jag of om die persoon te versoek om die plaas onmiddellik te verlaat, afhangende van die erns van die oortreding.
 • Let daarop dat alle jagters, nie-jagters en besoekers die plaas en fasiliteite op hul eie risiko gebruik. Die eienaar, bestuurder en besigheid aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige ongevalle, beserings of skade wat persone tydens hul besoek aan Bakstaan opdoen nie.

Categories

Rentals Categories

Features

Regions

Terrains

Pricing

Accommodation

 • Hunter

  Per person per night

  R 500.00
 • Non-Hunter

  Per person per night

  R 400.00
 • Children (3-12)

  Per person per night

  R 200.00
 • Children u/3

  Per person per night

  Free

Location

Booking

Guest Breakdown 0
Number of Guests 1
Number of Guests
Have a coupon?
This coupon was added
Login to Book
4 people bookmarked this place